Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
spot_img

Η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση Τεχνολογιών Διαδικτύου διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
«Data protection Officer (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)»

[vc_custom_heading text=”ΣΚΟΠΟΣ”]

Σκοπός του σεμιναρίου Data Protection Officer είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει το ρόλο του Data Protection Officer (Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων).

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί το νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να εφαρμόζει τις τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν σε Επιχειρήσεις, Δημοσίους Οργανισμούς, Μ.Κ.Ο. ή ΟΤΑ ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ενδείκνυται να ακολουθήσει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

[vc_custom_heading text=”ΣΤΟΧΟΙ”]

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Data Protection Officer ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Ποιες οι προϋποθέσεις για τη φύλαξη και επεξεργασία αυτών
 • Πότε εφαρμόζεται ο GDPR
 • Ποιες εξαιρέσεις εφαρμογής του GDPR αφορούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον πελάτη κατά τη συλλογή των δεδομένων και ποιες οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση
 • Τι είναι τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία αυτών
 • Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα παιδιών
 • Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν συμβεί παραβίαση δεδομένων
 • Τι είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ποια τα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτού
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις διορισμού νέου dpo
 • Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να τηρεί αρχεία επεξεργασίας δεδομένων
 • Πότε είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να προβαίνει σε εκτιμήσεις επιπτώσεων της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Ποια είναι τα δικαιώματα φυσικών προσώπων επί των δεδομένων που συλλέγει μια εταιρεία

Είναι ικανός:

 • Αναγνωρίζει τους κινδύνους που αφορούν την ιστοσελίδα του ή το ηλεκτρονικό του κατάστημα.
 • Επιλέγει τα μέτρα προστασίας της ιστοσελίδας του ή του ηλεκτρονικού του καταστήματος.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας ιστοσελίδας κατασκευασμένης με το wordpress.
 • Επιλέγει κατάλληλους υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες για τις θέσεις που αφορούν τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας του σύμφωνα με το GDPR.
 • Αποδεικνύει ότι η εταιρεία του έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDP
[vc_custom_heading text=”ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ”]

 

Ειδικότερα απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης που θέλει να γνωρίζει τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να λάβει ώστε η επιχείρησή του να είναι συμβατή με το gdpr.

Επίσης το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να βελτιώσει το βιογραφικό του και τις επαγγελματικές δυνατότητές του αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Στην επόμενη τριετία αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 40.000 -80.000 νέες θέσεις εργασίας Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Ιδιοκτήτες μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εργαζομένους με επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη που ευθύνονται για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Υπαλλήλους Δημοσίων Οργανισμών
 • Δικηγόρους
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη IT
 • Διοικητικά Στελέχη
[vc_custom_heading text=”ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ”]

Έκπτωση 20% : Για ομαδικές εγγραφές από την ίδια επιχείρηση ή τον ίδιο οργανισμό (άνω των 2 ατόμων)

Έκπτωση 20% : Για μέλη του συλλόγου μας

Επίσης ο σύλλογός μας έχει τη δυνατότητα συνδυασμού του σεμιναρίου με οικονομικά πακέτα συμμόρφωσης σε όλους τους τομείς που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή του κανονισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Χαρτογράφηση Δεδομένων, τη Μελέτη Ανάλυσης Ελλείψεων (Gap Analysis), την Έκθεση Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (Data Protection Impact Assessment DPIA) καθώς και το σχεδιασμό, αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων.

[vc_custom_heading text=”ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ”]

Η διάρκεια του σεμιναρίου Data Protection Officer είναι
οκτώ (8) ώρες.

[vc_custom_heading text=”ΚΟΣΤΟΣ”]

Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου ανέρχεται στα
75,00€.

[vc_custom_heading text=”ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”]

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο Data Protection Officer μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Σταθερό τηλέφωνο: 210 7704399

Κινητό τηλέφωνο: 6977 676785 (Νίκος Μπαλατσούκας)

Facebook: Νίκος Μπαλατσούκας