ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου» (Html.Gr) είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί επαγγελματίες στον χώρο του Διαδικτύου όπως κατασκευαστές ιστοσελίδων , κατασκευαστές ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες – ερευνητές, παραγωγούς εκπαιδευτικού υλικού και ειδικούς του Διαδικτύου με κοινό ενδιαφέρον την πολύπλευρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου

Η συνεισφορά της Ένωσης έγκειται στα κάτωθι:

i) στην προώθηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου σε όλους τους τομείς και με έμφαση σε αυτούς της εκπαίδευσης , της οικονομίας κ.α.
ii) στην ανάπτυξη των κατάλληλων δομών και υποδομών υποστήριξης (μεθοδολογικό, τεχνικό, τεχνολογικό και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε οι νέες τεχνολογίες που αφορούν το διαδίκτυο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά και με κριτικό πνεύμα σε όλο το φάσμα των πιθανόν εφαρμογών τους

Ειδικότεροι στόχοι της «Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου» (Html.Gr) είναι:

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών για το διαδίκτυο.
2. Η ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών και μεταξύ των μελών της και με φορείς και πρόσωπα που ανήκουν στην εκπαιδευτική / τεχνολογική / επιχειρηματική κοινότητα.
3. Η συνεχής πληροφόρηση των μελών της με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών διαδικτύου
4. Η υποστήριξη και η επιμόρφωση όλων στην αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου μέσω του ιστοτόπου της ενώσεως html.gr και άλλων δημόσιων δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά ( σεμινάρια / παιδαγωγικές / ανδραγωγικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες , διδακτική , εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.α.) αλλά και συνδυαστικές ενέργειες με φορείς τόσο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση όσο και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευση ώστε να βελτιωθεί το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο από τα μέλη της.
5.H ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις άλλων κρατών καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και οργανισμούς που σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού , την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στη διάδοση και στην αξιοποίηση τεχνολογιών του διαδικτύου στην Οικονομία, Εκπαίδευση και άλλους τομείς ενδιαφέροντος.
6. Η κατοχύρωση ανεµπόδιστου επιστηµονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακίνηση και διαµόρφωση επιστηµονικών ιδεών ανάµεσα στα µέλη της Ένωσης.
7. Η δηµιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσµών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της Ένωσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το καταστατικό του συλλόγου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος:  Μπαλατσούκας Νικόλαος

Αντιπρόεδρος:  Ντουμπάρα Δήμητρα

Γενικός Γραμματέας: Μπακογιάννη Αγορία

Ειδικός Γραμματέας: Δαβαλάς Αθανάσιος

Ταμίας: Μπαλατσούκας Δημήτριος

Βοηθός Ταμία-Έφορος Υλικού:  Αγγελάκη Άννα

Έφορος Διαδικτύου: Αποστολόπουλος Αριστείδης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 210.77.04.399

Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 58, Ζωγράφου