Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
spot_img
ΑρχικήPHPPHP - syntax overview - Η επισκόπηση για τη σύνταξη ενός προγράμματος...

PHP – syntax overview – Η επισκόπηση για τη σύνταξη ενός προγράμματος στην PHP

Επισκόπηση για τη σύνταξη της PHP(Syntax Overview)

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα πάρετε κάποια ιδέα για τη σύνταξη της PHP, έτσι ώστε να κτίσετε σωστά τις γνώσεις σας πάνω στη γλώσσα.

Σ’ αυτή την ανάλυση χρειάζεται ένας τρόπος που να διαφοροποιεί τον κώδικα της PHP από άλλα στοιχεία αυτής της σελίδας.

Ο μηχανισμός για να γίνει αυτό είναι γνωστό ως…”.escaping to PHP”. Για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο τρόποι.

 

Κανονικές Ετικέτες (tags)PHP

Η πιο δημοφιλής ετικέτα που χρησιμοποιείται διεθνώς είναι:

<?php...?>

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την ετικέτα θα είστε σίγουροι ότι όλες οι ετικέτες θα μεταφραστούν σωστά.

Ετικέτα με σύντομο άνοιγμα( στυλ SMGL)

Οι σύντομες ετικέτες μοιάζουν όπως παρακάτω:

<?...?>

Οι ετικέτες αυτές είναι ο πιο σύντομος τρόπος που μπορούμε να γράψουμε ετικέτες. Πρέπει να κάνετε δύο πράγματα για να καταλαβαίνει η PHP τις ετικέτες αυτές.

 • Επιλέξτε την επιλογή ρύθμισης παραμέτρων –enable-short-tags όταν δημιουργείτε την PHP.
 • Ορίστε τη ρύθμιση short_open_tag στο αρχείο php.ini  στο «on». Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη για την ανάλυση XML με PHP, επειδή η ίδια σύνταξη χρησιμοποιείται για ετικέτες XML.

Ετικέτες τύπου-ASP

Οι ετικέτες αυτού του στυλ μιμούνται τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται από τις Active Server Pages για την οριοθέτηση μπλοκ κώδικα. Οι  ετικέτες  τύπου ASP μοιάζουν με αυτό

<%...%>

 Χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να ορίσετε την επιλογή διαμόρφωσης στο αρχείο php.ini.

Ετικέτες σεναρίου HTML

Οι ετικέτες σεναρίου HTML μοιάζουν όπως παρακάτω:

<script language = "PHP">...</script>

Σχολιασμός κώδικα

Σχόλιο είναι το τμήμα του προγράμματος που γράφετε από τον άνθρωπο και δεν μεταφράζεται κατά την μετάφραση του κώδικα. Υπάρχουν δύο τύποι σχολίων

Σχόλιο μιας γραμμής – Χρησιμοποιούνται γενικά ως σύντομες εξηγήσεις ή σημειώσεις σχετικές με τον  τοπικό κώδικα. Παραδείγματα τέτοιων σχολίων

<?
  # This is a comment, and
  # This is the second line of the comment
  
  // This is a comment too. Each style comments only
  print "An example with single line comments";
?>

Εκτύπωση πολλαπλών γραμμών – Εδώ είναι παραδείγματα που εκτυπώνονται πολλαπλές γραμμές με μία πρόταση εκτύπωσης –

<?
  # First Example
  print <<<END
  This uses the "here document" syntax to output
  multiple lines with $variable interpolation. Note
  that the here document terminator must appear on a
  line with just a semicolon no extra whitespace!
  END;
  
  # Second Example
  print "This spans
  multiple lines. The newlines will be
  output as well";
?>

Σχόλια πολλαπλών γραμμών – Γενικά χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να γράψουμε ψευδοκώδικα και είναι απαραίτητες κάποιες εξηγήσεις. Είναι ίδιες όπως στη γλώσσα C. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα:

<?
  /* This is a comment with multiline
   Author : Mohammad Mohtashim
   Purpose: Multiline Comments Demo
   Subject: PHP
  */
  
  print "An example with multi line comments";
?>

 H PHP δεν επηρεάζεται από τα κενά

Το Whitespace είναι το περιεχόμενο που πληκτρολογείτε και είναι αόρατο στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων (tabs), καρτελών και χαρακτήρων τέλους γραμμής.
Στην PHP δεν έχει σημασία πόσα whitespaces έχουμε σε μία γραμμή. Ένας τέτοιος χαρακτήρας είναι το ίδιο όπως πολλοί τέτοιοι χαρακτήρες.
Για παράδειγμα κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις PHP που εκχωρεί το αποτέλεσμα του αθροίσματος 2+2 στην μεταβλητή $four είναι ισοδύναμη

$four = 2 + 2; // single spaces
$four <tab>=<tab2<tab>+<tab>2 ; // spaces and tabs
$four =
2+
2; // multiple lines

Η PHP κάνει διάκριση  πεζών και κεφαλαίων

Ναι, είναι αλήθεια ότι η PHP είναι μια γλώσσα με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δοκιμάστε το παρακάτω παράδειγμα −

<html>
  <body>
   
   <?php
     $capital = 67;
     print("Variable capital is $capital<br>");
     print("Variable CaPiTaL is $CaPiTaL<br>");
   ?>
   
  </body>
</html>

Αυτό θα έχει το παρακάτω αποτέλεσμα:

Variable capital is 67
Variable CaPiTaL is

Οι δηλώσεις είναι εκφράσεις που τελειώνουν με ελληνικό ερωτηματικό

Μία δήλωση στην PHP είναι έκφραση που ακολουθείται από ερωτηματικό(;). Κάθε ακολουθία  από έγκυρες προτάσεις PHP, που περικλείονται από PHP ετικέτες, είναι ένα έγκυρο πρόγραμμα. Παρακάτω γίνεται μία εκχώρηση μίας συμβολοσειράς χαρακτήρων στην μεταβλητή $greetings.

$greeting = "Welcome to PHP!";

Οι εκφράσεις είναι συνδυασμοί διακριτικών

Τα μικρότερα δομικά στοιχεία, είναι τα αδιαίρετα διακριτικά, όπως οι αριθμοί(3.14159), συμβολοσειρές(.two.), μεταβλητές($two), σταθερές(TRUE) και άλλες ειδικές λέξεις που συνθέτουν την PHP όπως, αν, αλλιώς, ενώ, για κ.ο.κ.

Τα άγκιστρα φτιάχνουν δομικά στοιχεία

Παρόλο που οι εντολές δεν μπορούν να συνδυαστούν όπως οι προτάσεις, μπορείτε να βάλετε μία σειρά εντολών όπου μπορεί να πάει μία πρόταση βάζοντάς την μέσα σε άγκιστρα.Εδώ οι παρακάτω προτάσεις είναι ισοδύναμες:

if (3 == 2 + 1)
  print("Good - I haven't totally lost my mind.<br>");
  
if (3 == 2 + 1) {
  print("Good - I haven't totally");
  print("lost my mind.<br>");
}

Εκτέλεση σεναρίου PHP από τη γραμμή εντολών

Ναι μπορείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα PHP από τη γραμμή εντολών. Για να το επιβεβαιώσετε αυτό π.χ. έχουμε το παρακάτω περιεχόμενο σ’ ένα αρχείο test.php.

<?php
  echo "Hello PHP!!!!!";
?>

Τώρα γράψε στην γραμμή εντολών ως εξής:

$ php test.php

Θα βγάλει το εξής αποτέλεσμα:

Hello PHP!!!!!

Ελπίζω τώρα ότι αποκτήσατε τις βασικές γνώσεις σύνταξης στην PHP.

Για περισσότερα άρθρα σχετικά με την PHP μπορείτε να βρείτε   εδώ.

Μια εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων που χρησιμοποιεί δικό της coding standard είναι η DreamWeaver.Gr
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την php και για την δημιουργία ιστοσελίδων μέσα από μια σειρά από online σεμινάρια που παρέχει το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Μετάφραση:Χάιδου Ελένη

Rate this post

Must Read

spot_img