Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
spot_img
ΑρχικήPHPPHP Files & I/O

PHP Files & I/O

PHP Files & I/O

PHP και λειτουργίες που αφορούν files

PHP – Files & I/O : Αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσει τις ακόλουθες λειτουργίες PHP που σχετίζονται με αρχεία – Files:

  • Άνοιγμα αρχείου
  • Ανάγνωση αρχείου
  • Γράψιμο σε αρχείο
  • Κλείσιμο αρχείου

Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείων

Η συνάρτηση PHP fopen() χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ενός αρχείου. Απαιτεί δύο ορίσματα που δηλώνουν πρώτα το όνομα του αρχείου και μετά τον τρόπο λειτουργίας.

Οι λειτουργίες αρχείων μπορούν να καθοριστούν ως μία από τις έξι επιλογές στον παρακάτω πίνακα:

No Λειτουργία & Σκοπός
1 r

Ανοίγει το αρχείο μόνο για ανάγνωση.
Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στην αρχή του αρχείου.

2 r+

Ανοίγει το αρχείο για ανάγνωση και γραφή.
Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στην αρχή του αρχείου.

3 w

Ανοίγει το αρχείο μόνο για εγγραφή.
Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στην αρχή του αρχείου και αν υπάρχει το αρχείο το μηδενίζει. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει τότε επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αρχείο.

4 w+

Ανοίγει το αρχείο μόνο για ανάγνωση και γραφή.
Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στην αρχή του αρχείου και αν υπάρχει το αρχείο το μηδενίζει. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει τότε επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αρχείο.

5 a

Ανοίγει το αρχείο μόνο για εγγραφή.
Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στο τέλος του αρχείου.
Εάν το αρχείο δεν υπάρχει τότε επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αρχείο.

6 a+

Ανοίγει το αρχείο μόνο για ανάγνωση και γραφή.
Τοποθετεί τον δείκτη του αρχείου στο τέλος του αρχείου.
Εάν το αρχείο δεν υπάρχει τότε επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αρχείο.

Εάν μια προσπάθεια ανοίγματος ενός αρχείου αποτύχει, τότε το fopen επιστρέφει μια τιμή false διαφορετικά επιστρέφει έναν δείκτη αρχείου – file pointer  που χρησιμοποιείται για περαιτέρω ανάγνωση ή εγγραφή σε αυτό το αρχείο.

Αφού κάνετε αλλαγές στο ανοιχτό αρχείο, είναι σημαντικό να το κλείσετε με τη συνάρτηση fclose(). Η συνάρτηση fclose() απαιτεί έναν δείκτη αρχείου ως όρισμα και στη συνέχεια επιστρέφει true όταν το κλείσιμο επιτύχει ή false εάν αποτύχει.

php files

Διάβασμα αρχείου

Μόλις ανοίξει ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση fopen() μπορεί να διαβαστεί με μια συνάρτηση που ονομάζεται fread(). Αυτή η συνάρτηση απαιτεί δύο ορίσματα. Αυτά είναι ο δείκτης αρχείου και το μήκος του αρχείου εκφρασμένο σε byte.
Το μήκος των αρχείων μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση filesize() που παίρνει το όνομα του αρχείου ως όρισμα και επιστρέφει το μέγεθος του αρχείου εκφρασμένο σε byte.

Εδώ λοιπόν είναι τα βήματα που απαιτούνται για την ανάγνωση ενός αρχείου με PHP:

  • Ανοίξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση fopen().
  • Λάβετε το μήκος του αρχείου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση filesize().
  • Διαβάστε το περιεχόμενο του αρχείου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση fread().
  • Κλείστε το αρχείο με τη συνάρτηση fclose().

Το ακόλουθο παράδειγμα εκχωρεί το περιεχόμενο ενός αρχείου κειμένου σε μια μεταβλητή και στη συνέχεια εμφανίζει αυτά τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα.

<html>
   <head>
      <title>Reading a file using PHP</title>
   </head>
   <body>
    <?php
         $filename = “tmp.txt”;
         $file = fopen( $filename, “r” );
         if( $file == false ) {
            echo ( “Error in opening file” );
            exit();
         }
         $filesize = filesize( $filename );
         $filetext = fread( $file, $filesize );
         fclose( $file );
         echo ( “File size : $filesize bytes” );
         echo ( “<pre>$filetext</pre>” );
      ?>
   </body>
</html>

Θα παράγει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

PHP-FILES-IO-1-RESULT

Εγγραφή αρχείου

Σε ένα νέο αρχείο μπορεί να γραφτεί ή να προστεθεί κείμενο σε ένα υπάρχον αρχείο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PHP fwrite().

Αυτή η συνάρτηση απαιτεί δύο ορίσματα που καθορίζουν έναν δείκτη αρχείου και τη συμβολοσειρά δεδομένων που πρόκειται να γραφτούν.

Προαιρετικά μπορεί να συμπεριληφθεί ένα τρίτο ακέραιο όρισμα για τον καθορισμό του μήκους των δεδομένων προς εγγραφή. Εάν συμπεριληφθεί το τρίτο όρισμα, η εγγραφή θα σταματήσει μετά την επίτευξη του καθορισμένου μήκους.

Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί ένα νέο αρχείο κειμένου και στη συνέχεια γράφει μια σύντομη επικεφαλίδα κειμένου μέσα σε αυτό.

Μετά το κλείσιμο αυτού του αρχείου η ύπαρξή του επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση file_exist() που παίρνει το όνομα αρχείου ως όρισμα.

Πολλές φορές θα χρειαστεί κατά την διάρκεια κατασκευής ενός eshop να αποθηκευτούν δεδομένα και όχι στην mysql

<?php
   $filename = “/home/user/guest/newfile.txt”;
   $file = fopen( $filename, “w” );
   if( $file == false ) {
      echo ( “Error in opening new file” );
      exit();
   }
   fwrite( $file, “This is  a simple test\n” );
   fclose( $file );
?>
<html>
   <head>
      <title>Writing a file using PHP</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         $filename = “newfile.txt”;
         $file = fopen( $filename, “r” );
         if( $file == false ) {
            echo ( “Error in opening file” );
            exit();
         }
         $filesize = filesize( $filename );
         $filetext = fread( $file, $filesize );
         fclose( $file );
         echo ( “File size : $filesize bytes” );
         echo ( “$filetext” );
         echo(“file name: $filename”);
      ?>
   </body>
</html>

Θα παράγει το ακόλουθο αποτέλεσμα:
PHP-FILES-IO-2-RESULT

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την php στο σχετικό θεματικό τμήμα του blog μας που μπορείτε να δείτε εδώ

Πηγή: tutorialspoint.com

 

Rate this post
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Must Read

spot_img