Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΠροώθηση στο googleΠερισσότερες τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδων

Περισσότερες τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδων

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τεχνικές βελτιστοποίησης ιστότοπου οι οποίες σχετίζονται με την πλοήγηση.

Χρησιµοποιήστε µια λογικά ιεραρχηµένη δοµή:

Προσπαθήστε να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη µετάβαση των χρηστών από το γενικό στο εξειδικευµένο περιεχόµενο του ιστοτόπου σας. Προσθέστε σελίδες περιήγησης στα σηµεία όπου είναι απαραίτητες και συνδυάστε τες µε τους εσωτερικούς συνδέσµους του ιστοτόπου σας.

Αποφύγετε:

  • τη δηµιουργία περίπλοκων δικτύων συνδέσµων περιήγησης, συνδέοντας για παράδειγµα κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας µε όλες τις υπόλοιπες σελίδες,
  • την υπερβολική διάσπαση του περιεχοµένου σας σε µικρότερα τµήµατα (σε σηµείο ώστε να απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι κλικ για την προβολή του περιεχοµένου των δευτερεύουσων σελίδων).

Επιλέξτε τη χρήση κειµένου για την περιήγηση:

Ελέγχοντας την περιήγηση από σελίδα σε σελίδα µέσω συνδέσµων κειµένου, διευκολύνετε την ανίχνευση και την κατανόηση του ιστοτόπου σας από τις µηχανές αναζήτησης. Επίσης, πολλοί χρήστες προτιµούν αυτή τη µέθοδο περιήγησης, ιδιαίτερα σε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν Flash ή JavaScript.

Αποφύγετε:

  • τη χρήση µεθόδων περιήγησης που βασίζονται αποκλειστικά σε αναπτυσσόµενα µενού, εικόνες ή κινούµενες εικόνες (παρότι αρκετές µηχανές αναζήτησης µπορούν να εντοπίσουν αυτούς τους συνδέσµους, η πρόσβαση στον ιστότοπό σας βελτιώνεται σηµαντικά αν ο χρήστης µπορεί να δει όλες τις σελίδες µέσω κανονικών συνδέσµων κειµένου.

Χρησιµοποιήστε ίχνη πλοήγησης:

Τα ίχνη πλοήγησης είναι µία σειρά εσωτερικών συνδέσµων στο κάτω ή στο πάνω µέρος της σελίδας, οι οποίοι επιτρέπουν στους επισκέπτες να µετακινούνται εύκολα στην προηγούµενη ή στην επόµενη κεντρική σελίδα. Στα περισσότερα ίχνη πλοήγησης εµφανίζεται πρώτη η πιο γενική ‒συνήθως η κεντρική‒ σελίδα στην αριστερή πλευρά, ενώ στη δεξιά πλευρά παρουσιάζονται σε λίστα τα σηµαντικότερα τµήµατα του ιστοτόπου.

Εισαγωγή χάρτη ιστοτόπου HTML και χρήση αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε µορφή XML

Ένας απλός χάρτης ιστοτόπου που περιέχει συνδέσµους για όλες ή για τις σηµαντικότερες σελίδες του ιστοτόπου (αν ο αριθµός των σελίδων είναι πολύ µεγάλος) είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τους επισκέπτες σας. Η δηµιουργία ενός αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε µορφή XML εξασφαλίζει τον εντοπισµό των σελίδων του ιστοτόπου σας από τις µηχανές αναζήτησης.

Αποφύγετε:

  • τη χρήση µη ενηµερωµένου χάρτη ιστοτόπου HTML µε προβληµατικούς συνδέσµους,
  • τη δηµιουργία χάρτη ιστοτόπου HTML, που απλώς εµφανίζει σε λίστα τις σελίδες χωρίς καµία οργάνωση, για παράδειγµα χωρίς ταξινόµηση ανά θέµα.

Σκεφτείτε τι θα συµβεί αν ο χρήστης αφαιρέσει ένα τµήµα της διεύθυνσης τοποθεσίας:

Ορισµένοι χρήστες µπορεί να προσπαθήσουν να πλοηγηθούν στη σελίδα σας μεταβάλλοντας ένα τµήµα της διεύθυνσης url (λόγω λάθους στην ανάκληση μνήμης ή απλώς λόγω ελλιπούς γνώσης αγγλικών ή και για άλλους λόγους), εποµένως πρέπει να έχετε προβλέψει αυτό το ενδεχόµενο.

Για παράδειγµα, αντί ο χρήστης να χρησιµοποιήσει τους συνδέσµους µε ίχνη πλοήγησης στη σελίδα, µπορεί να παραλείψει ένα τµήµα της διεύθυνσης τοποθεσίας ελπίζοντας να βρει ένα γενικότερο περιεχόµενο.

Εποµένως, µπορεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias. gr/news/2008/xeiropoiita-sapounia-kritis.htm και στη συνέχεια να καταχωρίσει τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias.gr/news/2008/ στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης, θεωρώντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα εµφανιστούν όλες οι ειδήσεις για το 2008.

Σε αυτή την περίπτωση, θα εµφανιστεί περιεχόµενο από τον ιστότοπό σας ή ο χρήστης θα λάβει σφάλµα µε κωδικό 404 («δεν βρέθηκε η σελίδα»); Τι θα συµβεί αν ο χρήστης µετακινηθεί στο προηγούµενο επίπεδο του καταλόγου επιλέγοντας τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias.gr/news/;

Χρησιµοποιήστε µια χρήσιµη σελίδα 404

Οι χρήστες ενδέχεται να βρεθούν σε µια σελίδα που δεν υπάρχει στον ιστότοπό σας είτε επιλέγοντας έναν προβληµατικό σύνδεσµο είτε πληκτρολογώντας µια λανθασµένη διεύθυνση τοποθεσίας. ∆ηµιουργώντας µια προσαρµοσµένη σελίδα 404,23 η οποία θα οδηγεί τους χρήστες σε άλλη σελίδα του ιστοτόπου σας που λειτουργεί κανονικά, µπορείτε να διευκολύνετε σε µεγάλο βαθµό τους επισκέπτες σας. Το Google λαμβάνει υπόψη και συνδέσμους από σελίδες 404, αλλά χρησιμοποιήστε με μέτρο αυτή τη δυνατότητα, γιατί πολλές φορές οι συγκεκριμένες σελίδες έχουν χρησιμοποιηθεί σαν μέρος black hat τεχνικών και μπορεί να επιφέρει κυρώσεις αντί για θετικά αποτελέσματα.

Η σελίδα 404 που θα δηµιουργήσετε µπορεί να περιλαµβάνει έναν σύνδεσµο µε τον οποίο ο χρήστης θα επιστρέφει στην κεντρική σελίδα, καθώς και συνδέσµους για το δηµοφιλέστερο ή κάθε σχετικό περιεχόµενο του ιστοτόπου σας. Το Google παρέχει ένα γραφικό στοιχείο 404 το οποίο µπορείτε να ενσωµατώσετε στη σελίδα 404 που θα δηµιουργήσετε προσθέτοντας ακόµη περισσότερες χρήσιµες λειτουργίες. Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Google Webmasters Tools προκειµένου να βρείτε τις προελεύσεις των διευθύνσεων τοποθεσίας που προκαλούν την εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος «Δεν βρέθηκε».

Αποφύγετε:

  • την ευρετηρίαση των σελίδων 404 σε µηχανές αναζήτησης (βεβαιωθείτε ότι ο server ιστού έχει διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιστρέφεται ο κωδικός κατάστασης 404 HTTP όταν ζητούνται από χρήστες σελίδες που δεν υπάρχουν),
  • τη χρήση αόριστων µηνυµάτων, όπως «∆εν βρέθηκε», «404» ή ακόµη την κατάργηση της σελίδας 404,
  • τη χρήση σελίδων 404 των οποίων η σχεδίαση δεν συµβαδίζει µε την υπόλοιπη εµφάνιση του ιστοτόπου σας.

Χρήση αποκλειστικής διεύθυνσης ip

Κάθε διαδικτυακή επιχείρηση χρησιμοποιεί μια εταιρεία φιλοξενίας και τις περισσότερες φορές δεν δίνει προσοχή στο είδος της διεύθυνσης IP που ανατίθεται στον λογαριασμό φιλοξενίας της, είτε πρόκειται για “αποκλειστική” είτε για “κοινόχρηστη” διεύθυνση IP φιλοξενίας.

Υπάρχουν δύο τύποι διευθύνσεων IP στην βιομηχανία web hosting και αυτές είναι οι:

Κοινόχρηστη διεύθυνση IP: αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση. Ο server που τις φιλοξενεί καθορίζει ποια ιστοσελίδα έχει ζητηθεί από το URL που εισέρχεται.

Αποκλειστική διεύθυνση IP: αυτό σημαίνει ότι μια ιστοσελίδα έχει τη δική της διεύθυνση IP. Πληκτρολογώντας είτε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου είτε τη διεύθυνση IP του θα βρεθείτε στην ίδια ιστοσελίδα.

Βέβαια, υπάρχουν διαμάχες γύρω από τις αποκλειστικές διευθύνσεις IP για το SEO και ερωτήματα γύρω από το αν μια αποκλειστική διεύθυνση IP θα ενισχύσει πραγματικά την κατάταξη. Η αλήθεια είναι ότι, μια αποκλειστική διεύθυνση IP από την εταιρεία φιλοξενίας σας δεν θα ενισχύσει το SEO σας, αλλά θα αυξήσει την ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας, το οποίο είναι ένα κριτήριο για την προώθηση ιστοσελίδων το 2017.Έτσι, μία αποκλειστική IP μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ταχύτητας της ιστοσελίδας, η οποία ισούται με καλό SEO για την ιστοσελίδα σας.

Τα οφέλη από τη χρήση μια αποκλειστικής διεύθυνσης IP μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Έχοντας το δικό σας ιδιωτικό πιστοποιητικό SSL: Η Google έκανε το πιστοποιητικό SSL έναν παράγοντα κατάταξης για τις ιστοσελίδες που αναζητούν την καλύτερη κατάταξή τους στα αποτελέσματα με λέξεις-κλειδιά των μηχανών αναζήτησης της Google. Οι μηχανές της Google έχουν σχεδιαστεί για να εμφανίζουν ένα site με πιστοποιητικό SSL και ευνοούν τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν HTTPS.

Βελτιωμένη απόδοση και ασφάλεια: για τις ιστοσελίδες που προσελκύουν τεράστια κυκλοφορία ιστού, μια ειδική διεύθυνση IP θα είναι η καλύτερη λύση, καθώς μια κοινόχρηστη διεύθυνση IP φιλοξενίας θα χρησιμοποιείται από εκατοντάδες άλλους δικτυακούς τόπους με αποτέλεσμα προβλήματα στον server να γίνονται και προβλήματα της ιστοσελίδας σας, κάνοντας την απρόσιτη στους επισκέπτες κι έτσι χάνοντας “βαθμολογία” SEO.

Το συμπέρασμα είναι οτι μια αποκλειστική διεύθυνση IP στον server φιλοξενίας σας θα αυξήσει την ταχύτητα της ιστοσελίδας σας και θα παρέχει βελτιωμένη απόδοση και ασφάλεια (πρόσβαση σε ένα πιστοποιητικό SSL)

Χρήση πιστοποιητικού SSL

Ένα πιστοποιητικό SSL είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες διαδικτυακές επιχειρήσεις που συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες από τους πελάτες.Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό SSL στην ιστοσελίδα σας θα πρέπει να έχετε μια αποκλειστική ή στατική διεύθυνση IP.

Τι είναι το πιστοποιητικό SSL; Το πιστοποιητικό SSL είναι ένα διακριτικό ασφαλείας που χρησιμοποιείται για την προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών που ταξιδεύουν σε όλο τον ιστό. Παρέχει εγγύηση για τους πελάτες και δημιουργεί εμπιστοσύνη προς την επιχείρηση με την παρουσία του εικονιδίου κλειδώματος ή της πράσινης γραμμής. Τον συνδυασμό SSL και επιβεβαίωσης ταυτότητας εμπόρου παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας SafeSite.Gr

πιστοποιητικό ssl
πιστοποιητικό ssl

Οφέλη από ένα πιστοποιητικό SSL

Τα οφέλη από τη χρήση ενός πιστοποιητικού SSL δεν περιορίζονται στο SEO, ένα πιστοποιητικό SSL παρέχει ασφάλεια για τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και εμπιστοσύνη για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τους πελάτες.

Καλύτερη κατάταξη στο Google:

Την 1 του Απριλίου του 2011 η Google ανακοίνωσε ότι θα ψάχνει, κατατάσσει εις πίνακα και αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τα πιστοποιητικά SSL που βρίσκονται στο διαδίκτυο και στις 6 Αυγούστου, το 2014, διευθετήθηκε από την Google το θέμα ασφάλειας για τους χρήστες του Διαδικτύου, όταν ανακοίνωσε το HTTPS ως παράγοντα κατάταξης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Ασφάλεια:

Ένα πιστοποιητικό SSL προστατεύει το domain name και το email σας από απάτες phishing. Ως επιχείρηση, δεν θέλετε κανέναν να κλωνοποιήσει την ιστοσελίδα σας για να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες και με ένα κατάλληλο πιστοποιητικό SSL, κάτι τέτοιο θα καταστεί πολύ δύσκολο.

Κρυπτογράφηση:

Με τη χρήση ενός πιστοποιητικού SSL στην ιστοσελίδα σας κρυπτογραφούνται οι ευαίσθητες πληροφορίες που συλλέγονται από τους επισκέπτες και τους πελάτες της ιστοσελίδας σας και που προορίζονται μόνο για εσάς. Το Διαδίκτυο αποτελείται από διάφορους υπολογιστές και μπορεί να παραβιαστεί, αλλά ένα πιστοποιητικό SSL κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που ταξιδεύουν σε όλο τον ιστό για να φτάσουν στον παραλήπτη.

Εμπιστοσύνη:

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το GlobalSign, το 77% των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας ανησυχούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα μπορούσαν να υποκλαπούν ή να καταχραστούν στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός πιστοποιητικού SSL με το εικονίδιο κλειδώματος ή την πράσινη γραμμή θα αυξήσει την εμπιστοσύνη προς την επιχείρησή σας, καθώς το 29% των πελατών ψάχνει για την πράσινη γραμμή πριν κάνει μια αγορά ή δηλώσει ευαίσθητες πληροφορίες. Η αυξημένη εμπιστοσύνη οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων και της αφοσίωσης.

Το συμπέρασμα είναι οτι ένα πιστοποιητικό SSL παρέχει ασφάλεια μέσω του HTTPS για τους πελάτες και την ιστοσελίδα σας, που είναι ένας παράγοντας κατάταξης για τη μηχανή αναζήτησης της Google με αποτέλεσμα την καλύτερη κατάταξή σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Περισσότερες τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδων

Εκτός από τις τεχνικές που παρουσιάζουμε σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να διαβάσετε επίσης πως να βελτιστοποιήσετε τη χρήση εικόνων. Ακόμα ένα καταπληκτικό άρθρο επίσςη αφορά τη χρήση μετα ετικετών για τη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων. Όλα αυτά βέβαια είναι η εισαγωγή στη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων. Τα πρώτα εισαγωγικά βήματα βελτιστοποίησης ενός ιστότοπου. Εάν θέλετε να αποκτήσετε ακόμα πιο σφαιρική εικόνα για τη βελτιστοποίηση σελίδων, τότε εδώ θα βρείτε όλες τις τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδων.

Το να κάνουμε κατασκευή ιστοσελίδας με ιεραρχημένη δομή δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας το πει το Google για να το κάνουμε. Όταν κάνουμε δημιουργία ιστοσελίδας πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας στον επισκέπτη της. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας στην οποία φαίνεται για πρώτη φορά. Εάν υποθέσουμε ότι το περιεχόμενο είναι καλό δεν θα θέλατε να έχει και μία ωραία και ιεραρχημένη δομή ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε πιο εύκολα και να θυμάστε από που ξεκινήσατε την που φτάσατε; Η εμπειρία του χρήστη θα είναι πάρα πολύ καλύτερη όταν δημιουργούμε ιστοσελίδες με σωστή δομή.

Το Google το εκτιμάει αυτό. Και το καταλαβαίνει με δύο τρόπους. Καταρχήν το καταλαβαίνει άμεσα μέσα από το ρομπότ το οποίο προηγείται από σελίδα σε σελίδα και καταγράφει τα url ιστότοπου καθώς και τις πληροφορίες σύνδεσης μεταξύ τους. Όμως το Google έχει και έναν έμμεσο τρόπο να κατανοήσει κατά πόσο μία ιστοσελίδα έχει καλή δομή. Όσο περισσότερη ώρα μείνει ένας επισκέπτης σε μία σελίδα και όσο περισσότερο σχετίζονται μεταξύ τους οι σελίδες στις οποίες επισκέπτεται κάθε χρήστης που μπαίνει στον ιστότοπο τόσο περισσότερους πόντους κερδίζει ο ιστότοπος. Και τόσο καλύτερη θα είναι η κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα της Google. Αλλά και να μην υπήρχε η Google κάθε κατασκευαστής ιστοσελίδων που σέβεται τον εαυτό του θα έπρεπε πάνω από όλα να φτιάξει μία ωραία αφορμή ώστε να είναι ωραίος και ο ιστότοπος που κατασκευάζει. Αυτά τα πράγματα για τις αξιόλογες εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων είναι αυτονόητα και δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητάμε. Τα αναφέρουμε όμως εδώ διότι πολλοί επισκέπτες δεν γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός καλού ιστότοπου. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα πάνω στην ποιοτική κατασκευή ιστοσελίδων τότε μπορείτε να πατήσετε εδω.

Η χρήση κειμένου για την περιήγηση και την πλοήγηση στον ιστότοπο είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε παραπάνω στο άρθρο μας. Εάν θέλετε να κάνετε σωστή προώθηση ιστοσελίδων τότε καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε το κείμενο για την περιήγησή από σελίδα σε σελίδα και όχι τις εικόνες. Σαφώς και αυτό δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για την προώθηση της ιστοσελίδας. Όμως η χρήση κειμένου για την πλοήγηση δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο επειδή μας το λέει το Google. Πλέον οι χρήστες μπαίνουν σε έναν ιστότοπο προκειμένου να βρουν χρήσιμη πληροφορία. Και όταν ένας ιστότοπος έχει χρήσιμη πληροφορία σε πολλά σημεία καλό θα είναι θα τα σημεία να συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους τα λεγόμενα link.

Από το 1989 που ο Tim Berners Lee δημιούργησε τον παγκόσμιο ιστό τα link αποτελούσαν τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ σελίδων. Η αύξηση των δυνατοτήτων στα γραφικά υπολογιστών ώθησε πολλούς κατασκευαστές ιστοσελίδων να χρησιμοποιούν εικόνες ως σύνδεσμους. Μία παρόμοια τάση δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τη χρήση του λογισμικού flash. Η μετάβαση όμως θα από το σταθερό υπολογιστή προς φορητές συσκευές οδήγησε την κατάργηση του Flash. Πλέον οι σελίδες που περιλαμβάνουν flash ή Java αποκλείονται από τις μηχανές αναζήτησης. Με παρόμοιο τρόπο σιγά-σιγά όσες σελίδες περιλαμβάνουν πλοήγηση μέσω εικόνων δεν πληρούν και με τον καλύτερο τρόπο τις προδιαγραφές βελτιστοποίησης ώστε να ανέβουν εύκολα στην πρώτη σελίδα του Google. Με άλλα λόγια πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε προώθηση ιστοσελίδας θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι η πλοήγηση γίνεται με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα μέσω συνδέσμων κειμένου. Αυτή η επιλογή ίσως απογοητεύει κάποιους γραφίστες οι οποίοι δημιουργούν εντυπωσιακά γραφικά για τα κουμπάκια. Εάν κοιτάξετε όμως τα πολύ σύγχρονα template θα δείτε ότι όντως πλοήγηση στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά και μόνο σε συνδέσμους κειμένου. Ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι διευκολύνει την προώθηση των ιστοσελίδων. Περαιτέρω ενημέρωση πάνω σε τεχνικές προώθησης ιστοσελίδας μπορείτε να λάβετε από εδώ.

Κατασκευή e-shop με χρήση ssl

Ο τίτλος αυτής της παραγράφου πλέον δεν χρειάζεται μετά από όσα διαβάσατε σε αυτό το άρθρο. Είναι αδιανόητο να κάνουμε κατασκευή e-shop χωρίς χρήση ssl. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε ολόκληρη τη φράση δημιουργία e-shop με χρήση ssl. Αρκεί να πούμε κατασκευή e-shop η δημιουργία e-shop. Εάν δεν βάλουμε ssl σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τότε είναι σαν να υπογράφουμε το χαρτί της καταδίκης του. Είναι σαν να το πετάμε στα τάρταρα. Χωρίς τη χρήση πιστοποιητικού ssl δεν υπάρχει περίπτωση μία ιστοσελίδα ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να επιτύχει υψηλές θέσεις κατάταξης στη μηχανή αναζήτησης της Google. Η επιλογή της τοποθέτησης ssl είναι εκ των ουκ άνευ κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση αυτού και καλό είναι να συμπεριλαμβάνεται από τα πρώτα βήματα της κατασκευής e-shop. Εδώ μπορείτε να μάθετε και άλλες αξιόλογες τεχνικές κατασκευής eshop.

Κατασκευή e-shop με χρήση ssl
Κατασκευή e-shop με χρήση ssl

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Δεν έχετε ήδη ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και θέλετε να βάλετε σε αυτό πιστοποιητικό ssl τότε Καλό είναι να το συνδυάσετε με ένα ασφαλής πακέτο φιλοξενίας. Μία πάρα πολύ καλή επιλογή είναι να επιλέξετε ασφαλές hosting το οποίο να περιλαμβάνει διάφορα πακέτα για την ασφάλεια του ιστότοπου του ηλεκτρονικού σας καταστήματος καθώς και πιστοποιητικό ssl. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για καλό opencart hosting. Δεν αποτελεί σωστή επιλογή να αναθέσετε σε κάποιον να παρέμβει στον ιστότοπο σας μόνο και μόνο για να τοποθετήσει το ssl. Καλό είναι να αναθέσετε τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας σε μία αξιόπιστη εταιρεία φιλοξενίας η οποία εκτός από το ssl θα πληροί και όλες εκείνες τις προδιαγραφές φιλοξενίας ηλεκτρονικού καταστήματος που θα σας κάνουν να κοιμάστε ήσυχοι. Τόσο το πλαίσιο λειτουργίας για την ασφάλεια δεδομένων που μπαίνει σε λειτουργία στις 25 Μαΐου του 2018 όσο και οι προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Google κατά καιρούς δεν επιτρέπουν καμία έκπτωση στην ασφάλεια ενός ιστότοπου. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μία πάρα πολύ καλή πρόταση για τη φιλοξενία ιστοσελίδων αλλά και τη φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Μαζί με το πακέτο φιλοξενίας καλό είναι να πάρετε και ένα πακέτο υποστήριξης ιστοσελίδων. Η πτώση ενός ιστότοπου θα έχει καταστροφικές συνέπειες όσον αφορά την προώθηση ιστοσελίδας και την άνοδο αυτής στην πρώτη σελίδα του Google. Εάν το Google καταλάβει ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον ιστότοπο σας τότε πολύ δύσκολα θα το βγάλει στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων. Αυτός είναι και ο στόχος της συντήρησης ιστοσελίδων. Πρέπει να επιλέξετε το σωστό επαγγελματία για την υποστήριξη ιστοσελίδων ώστε να κοιμάστε ήσυχοι και να νιώθετε ασφαλείς για τον ιστότοπο σας. Ο συνδυασμός του πακέτου φιλοξενίας με το πακέτο υποστήριξης αποτελεί τη χρυσή λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ιστότοπου. Εδώ θα βρείτε την κορυφαία πρόταση για την υποστήριξη ιστοσελίδων.

Πλέον η τεχνολογία έχει γίνει περίπλοκη και πιθανώς όπως κάποιοι είστε αρχάριοι στο χώρο της κατασκευής και προώθηση ιστοσελίδων διαβάζοντας το άρθρο μας να βρήκατε πολλές άγνωστες λέξεις. Το πρόβλημα λύνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά την εκπαίδευσή σας πηγαίνοντας από σύνδεσμο σε σύνδεσμο και εκπαιδεύοντας τον εαυτό σας μέσα από τα άρθρα που υπάρχουν στον ιστότοπό μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο προώθησης ιστοσελίδων. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να ρωτήσετε όλες τις απορίες σας που αφορούν την ορολογία και τις τεχνικές προώθησης ιστοσελίδων. Αυτό που μπορούμε να σας εγγυηθούμε είναι ότι τα καλύτερα σεμινάρια προώθησης ιστοσελίδων θα τα βρείτε εδώ.

Σεμινάρια προώθησης ιστοσελίδων
Σεμινάρια προώθησης ιστοσελίδων
Rate this post

Must Read

spot_img