μορφοποίηση στη html

Μορφοποίηση στην html

Στη γλώσσα HTML η μορφοποίηση των στοιχείων γίνεται με το χαρακτηριστικό style. Η σύνταξη του style γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:<tagname style="property:value;">Το property είναι μια ιδιότητα του CSS. Το value είναι η...
παράγραφοι στην html

Παράγραφοι στην html

Στη γλώσσα HTML οι παράγραφοι καθορίζονται από την ετικέτα <p>. Ακολουθεί παράδειγμα στο οποίο φαίνεται η χρήση των παραγράφων:<!DOCTYPE html> <html> <body><p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p> <p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p> <p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p></body> </html>Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα...
σύνταξη css

Σύνταξη css

Οι εντολές css συντάσσονται χρησιμοποιώντας δυο κομμάτια. Το πρώτο είναι ένας επιλογέας και το δεύτερο είναι το τμήμα δηλώσεων.Ας δούμε το παράδειγμα: h1 {color:blue; font-size:12px;}Επιλογέας είναι το h1 Τμήμα δηλώσεων είναι το {color:blue;...
εισαγωγή στο css

Εισαγωγή στο CSS

Το CSS είναι μια γλώσσα που περιγράφει τη μορφοποίηση ενός εγγράφου HTML. Το CSS περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν στο φυλλομετρητή τα στοιχεία της γλώσσας HTML. Το CSS προέρχεται από...

Επικεφαλίδες στην html

Οι επικεφαλίδες html χρησιμοποιούνται ως τίτλοι των ενοτήτων. Οι επικεφαλίδες στην html καθορίζονται με τις ετικέτες από <h1> ως <h6>. Η ετικέτα <h1> χρησιμοποιείται για τις σημαντικότερες επικεφαλίδες με μεγαλύτερο μέγεθος...
Χαρακτηριστικά της HTML

Χαρακτηριστικά της HTML

Όλα τα στοιχεία HTML μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά (attributes). Τα χαρακτηριστικά (attributes) παρέχουν επιπλέον συμπληρωματική πληροφορία για ένα στοιχείο HTML. Τα χαρακτηριστικά πάντα περιλαμβάνονται στην ετικέτα ανοίγματος. Τα χαρακτηριστικά συνήθως αποτελούν συνδυασμό από όνομα...
stoixeia-tis-glossas-html

Στοιχεία της γλώσσας html

Τα στοιχεία της γλώσσας html (HTML Elements) συνήθως περιέχουν μια ετικέτα ανοίγματος και μια ετικέτα κλεισίματος. Το περιεχόμενο βρίσκεται ανάμεσα στην ετικέτα ανοίγματος και στην ετικέτα κλεισίματος.<htmltag>Εδώ μπαίνει το περιεχόμενο...</htmltag> Τι είναι...
Εισαγωγή στη γλώσσα html

Εισαγωγή στη γλώσσα html

Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας παράδειγμα στη γλώσσα HTML:<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Τίτλος της σελίδας</title> </head> <body><h1>Εδώ έχουμε επικεφαλίδα</h1> <p>Εδώ έχουμε μια παράγραφο.</p></body> </html>Η δήλωση <!DOCTYPE html> ορίζει οτι πρόκειται για έγγραφο HTML5. Το κείμενο ανάμεσα στις ετικέτες...
Εισαγωγή στην html

Εισαγωγή στην κατασκευή ιστοσελίδων

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε με ποιόν τρόπο γράφουμε τον κώδικα της γλώσσας HTML και στη συνέχεια πως μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα που παράγουν οι εντολές html.Για να...
προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος

Υπάρχει πρόβλημα με την προώθηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αν κάνουμε αντιγραφή στις περιγραφές των...

Υπάρχει πρόβλημα με την προώθηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αν κάνουμε αντιγραφή στις περιγραφές των προϊόντων; Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο προβληματίζει τους ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών καταστημάτων οι οποίοι θέλουν τα δικά τους...