Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
spot_img
ΑρχικήhtmlΕτικέτες html για τη διαμόρφωση κειμένου

Ετικέτες html για τη διαμόρφωση κειμένου

Ετικέτα <q> για τα εισαγωγικά

Στο γραπτό λόγο όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κείμενο τότε χρησιμοποιούμε εισαγωγικά. Στη γλώσσα html αυτό το κάνει η ετικέτα <q>.
Οι φυλλομετρητές συνήθως τοποθετούν εισαγωγικά ύρω από το κείμενο που δηλώνεται με το στοιχείο <q>.
Το επόμενο παράδειγμα δείχνει τη χρήση της ετικέτας <q>:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually insert quotation marks around the q element.</p>

<p>WWF’s goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

</body>
</html>


Στην εικόνα μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα στο φυλλομετρητή:

Ετικέτα για τα εισαγωγικά
Ετικέτα για τα εισαγωγικά

Η ετικέτα <blockquote>

Η ετικέτα <blockquote> δημιουργεί μια ενότητα κειμένου η οποία ξεχωρίζει από το υπόλοιπο κείμενο.
Όταν ένα κείμενο περιλκλείεται από τις ετικέτες <blockquote> … <blockquote> τότε οι φυλλομετρητές συνήθως του δίνουν μια μικρή απόσταση προς τα δεξιά σε σχέση με το σημείο στοίχησης του υπόλοιπου κειμένου.
Αυτό φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually indent blockquote elements.</p>

<blockquote cite=”http://www.worldwildlife.org/who/index.html”>
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world’s leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

</body>
</html>


Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της ετικέτας blockquote στο φυλλομετρητή:

η ετικέτα blockquote

Η ετικέτα <abbr>

Η ετικέτα <abbr> χρησιμοποιείται για να γράφουμε συντομογραφίες ή ακρονύμια.
Η χρησιμοποίηση των συντομογραφιών μπορεί να βοηθήσει πολύ τους φυλλομετρητές, τα συστήματα μετάφρασης και τις μηχανές αναζήτησης.
Ακολουθεί παράδειγμα στο οποίο παρουσιάζουμε τη χρήση της ετικέτας <abbr>.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The <abbr title=”World Health Organization”>WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

<p>Marking up abbreviations can give useful information to browsers, translation systems and search-engines.</p>

</body>
</html>


Η ετικέτα <address>

Η ετικέτα <address> χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε οτι παρουσιάζουμε μια διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας.
Συνήθως οι φυλλομετρητές παρουσιάζουν το περιεχόμενο του στοιχείου <address> με πλάγια γράμματα. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές τοποθετούν αλλαγή σειράς πριν και μετά το <address>. Αυτό σημαίνει οτι δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγή σειράς με την ετικέτα <br>.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML address element defines contact information (author/owner) of a document or article.</p>

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

</body>
</html>


Η ετικέτα <cite>

Η ετικέτα <cite> χρησιμοποιείται για να δηλώνουμε τους τίτλους έργων, βιβλίων, ταινιών κλπ.
Συνήθως οι φυλλομετρητές παρουσιάζουν το περιεχόμενο του στοιχείου <address> με πλάγια γράμματα.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί μπορείτε να κατανοήσετε τη χρήση της ετικέτας <cite>.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML cite element defines the title of a work.</p>
<p>Browsers usually display cite elements in italic.</p>
<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

</body>
</html>


Η ετικέτα <bdo>

Η ετικέτα <bdo> χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε την κατεύθυνση ροής του κειμένου.
Σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες η ροή του κειμένου γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό σημαίνει οτι δεν έχουμε λόγο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ετικέτα.
Η ετικέτα <bdo> είναι πολύ χρήσιμη εάν θέλουμε να παρουσιάσουμε κείμενο γραμμένο σε Αραβικά ή Κινεζικά ή Ιαπωνικά διότι κάπποιες διάλεκτοι των γλωσσών αυτών χρησιμοποιούν ροή κειμένου από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Ακολουθεί παράδειγμα που θα μας βοηθήσιε να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρησιμότητα της ετικέτας <bdo>.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>If your browser supports bi-directional override (bdo), the next line will be written from right to left (rtl):</p>

<bdo dir=”rtl”>This line will be written from right to left</bdo>

</body>
</html>


Ακολουθεί το αποτέλεσμα των παραπάνω γραμμών:

ετικέτα bdo
ετικέτα bdo
Rate this post

Must Read

spot_img