Εισαγωγή στην html

Εισαγωγή στην κατασκευή ιστοσελίδων

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε με ποιόν τρόπο γράφουμε τον κώδικα της γλώσσας HTML και στη συνέχεια πως μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα που παράγουν οι εντολές html.Για να...
Πως να ξεκινήσετε την κατασκευή ιστοσελίδων

Πως να ξεκινήσετε την κατασκευή ιστοσελίδων

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για ανθρώπους που να γνωρίζουν πως να κάνουν κατασκευή ιστοσελίδων. Αν κάνετε μια αναζήτηση στο internet θα βρείτε πάρα πολλά σεμινάρια...
εικόνες στην html

Εικόνες στην html

Οι εικόνες στην html τοποθετούνται χρησιμοποιώντας κώδικα HTML όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί: ------------------------------- <!DOCTYPE html> <html> <body><h2>Spectacular Mountain</h2> <img src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain View" style="width:304px;height:228px;"></body> </html> ------------------------------- Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα:Σύνταξη εικόνων HTML Στη γλώσσα HTML οι εικόνες παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας...
μορφοποίηση στη html

Μορφοποίηση στην html

Στη γλώσσα HTML η μορφοποίηση των στοιχείων γίνεται με το χαρακτηριστικό style. Η σύνταξη του style γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:<tagname style="property:value;">Το property είναι μια ιδιότητα του CSS. Το value είναι η...
Τι είναι τα iframes στη γλώσσα html

Τι είναι τα iframes στη γλώσσα html

Το iframe αποτελεί μια δυνατότητα που μας δίνει η γλώσσα html ώστε να παρουσιάσουμε μια σελίδα μέσα σε μια άλλη ιστοσελίδα. Σύνταξη του iframe Το iframe δηλώνεται στη γλώσσα HTML μέσω της ετικέτας...
Χαρακτηριστικά της HTML

Χαρακτηριστικά της HTML

Όλα τα στοιχεία HTML μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά (attributes). Τα χαρακτηριστικά (attributes) παρέχουν επιπλέον συμπληρωματική πληροφορία για ένα στοιχείο HTML. Τα χαρακτηριστικά πάντα περιλαμβάνονται στην ετικέτα ανοίγματος. Τα χαρακτηριστικά συνήθως αποτελούν συνδυασμό από όνομα...

Σύνδεσμοι στην html

Οι σύνδεσμοι (links) βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν click και να επιλέγουν ποιο δρόμο θα επιλέξουν πηγαίνοντας από σελίδα σε σελίδα. Οι σύνδεσμοι ονομάζονται...
HTML πίνακες

HTML πίνακες

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τη χρήση των πινάκων στη γλώσσα HTML. Δημιουργία πίνακα στην HTML Ένας πίνακας ορίζεται στη γλώσσα HTML χρησιμοποιώντας την ετικέτα <table>. Κάθε γραμμή του πίνακα ορίζεται χρησιμοποιώντας την ετικέτα...
Διευθύνσεις αρχείων στη γλώσσα HTML

Διευθύνσεις αρχείων στη γλώσσα HTML

Η διεύθυνση ενός αρχείου στη γλώσσα html περιγράφει τη θέση του αρχείου στο σύστημα φακέλων ενός διακομιστή. Η διεύθυνση των αρχείων χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε εξωτερικά αρχεία. Αναφέρουμε παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων:...

Κλάσεις στην html

Χρήση του χαρακτηριστικού class Το χαρακτηριστικού class της γλώσσας HTML μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε διαφορετικά στυλ μορφοποίησης για κάθε στοιχείο που έχει το ίδιο όνομα κλάσης. Ακολουθεί παράδειγμα στο οποίο έχουμε...

Τηλέφωνο:

210.77.04.399

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατασκευή ιστοσελίδων. Τάσεις στο web design για το 2018. Μέρος 1ο...

Παρόλο που δεν είναι απαραίτητα μια οπτική ή διαδραστική τάση, τα design systems επηρεάζουν αναμφισβήτητα την εμφάνιση και την αίσθηση όλων των ιδιοτήτων που...