Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΚατασκευή eshop με opencartΓεωγραφικές ρυθμίσεις στο opencart

Γεωγραφικές ρυθμίσεις στο opencart

Γεωγραφικές ρυθμίσεις στο opencart

Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε τις γεωγραφικές ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν κατά την κατασκευή eshop με το opencart.

Χώρες (Countries)

Ο πίνακας διαχείρισης (admin panel) του OpenCart συμπεριλαμβάνει 239 χώρες. Οι χώρες αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής και φόρου για κάθε πελάτη, αφού συνδεθούν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να διαγράψετε τις χώρες που δε χρειάζεστε, ωστόσο όταν μια χώρα διαγράφεται, για να την ενεργοποιήσετε ξανά θα πρέπει να τη δημιουργήσετε από το μηδέν.

Χώρα στο opencart

Ζώνες (Zones)

Μαζί με τις 239 χώρες, το OpenCart έχει επίσης 3948 ζώνες. Οι ζώνες αυτές είναι οι περιοχές, πολιτείες ή περιφέρειες χωρών. Συμβάλλουν στον καλύτερο υπολογισμό κόστους αποστολής και φόρων.

Ζώνες στο opencart

Γεωγραφικές Ζώνες (Geo Zones)

Οι Γεωγραφικές Ζώνες (Geo Zones) χρησιμοποιούνται για να συνδυάζονται διάφορες ζώνες σε μία γεωγραφική ζώνη, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερος ο υπολογισμός του κόστους αποστολής και φόρου για πολλές περιοχές ταυτόχρονα. Οι Γεωγραφικές Ζώνες διαμορφώνονται εδώ και χρησιμοποιούνται στο μενού Επεκτάσεις (Extensions) > Επεκτάσεις (Extensions) > Αποστολή (Shipping).

Γεωγραφικές Ζώνες στο opencart

 • Ονομασία Γεωγραφικής Ζώνη (Geo Zone Name): Επιλέξτε μια ονομασία για τη γεωγραφική ζώνη.
 • Περιγραφή (Description): Περιγράψτε τη γεωγραφική ζώνη και τις περιοχές της.
 • Χώρα και Ζώνη (Country & Zone): Επιλέξτε τη Χώρα και τις Ζώνες που θα συμπεριλαμβάνει η Γεωγραφική Ζώνη.

Επεξεργασία Γεωγραφικής Ζώνης

Κατηγορίες Φορολόγησης (Tax Classes)

Αυτό είναι το σημείο όπου δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τους φόρους του καταστήματός σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτούς τους φόρους στα προϊόντα σας στο κατάστημά σας στο Opencart.

Φορολογικές Κλάσεις

Η πλατφόρμα διαθέτει δύο εγγενείς φορολογικές κατηγορίες – downloadable products και taxable goods. Δημιουργήστε νέες, επεξεργαστείτε αυτές που ήδη υπάρχουν ή διαγράψτε τις ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις. Επιλέξτε μια κατηγορία φόρου, προσθέστε μια περιγραφή των προϊόντων για τα οποία θα ισχύει και προσθέστε πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές αναθέτοντας διαφορετικές προτεραιότητες.

Επεξεργασία Φορολογικής Κλάσης

Συντελεστής φόρου (Tax Rates)

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των φορολογικών συντελεστών και την αξίας τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε φορολογικούς συντελεστές για τις διάφορες περιοχές και γεωγραφικές ζώνες.

Φορολογικοί Συντελεστές στο opencart

 • Ονομασία Φορολογικού Συντελεστή (Tax Name): Ένα όνομα για την κατηγορία των φόρων που θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα όταν προστίθενται φόροι στο σύνολο παραγγελίας, για παράδειγμα – οικολογική φορολόγιση (Eco Tax) (-$x,xx).
 • Φορολογικός Συντελεστής (Tax Rate): Η αξία του φόρου.
 • Τύπος (Type): Επιλέξτε κατά πόσον ο φόρος θα είναι ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό.

Επεξεργασία Φορολογικού Συντελεστή

 • Ομάδα Πελατών: Αν θέλετε ο φορολογικός συντελεστής να ενεργοποιηθεί μόνο για συγκεκριμένους πελάτες, προσθέστε τους σε μια ομάδα πελατών και επιλέξτε το από αυτή την επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές ομάδες πελατών.
 • Γεωγραφική Ζώνη (Geo Zone): Επιλέξτε τη Γεωγραφική Ζώνη για την οποία θέλετε να εφαρμόσετε τη φορολόγηση.

Κατηγορία Μήκους (Length Classes)

Οι κατηγορίες μήκους (Length Classes) χρησιμοποιούνται για να αναθέσετε τις διαστάσεις μήκους των προϊόντων στο κατάστημά σας στο OpenCart.

Κλάσεις Μήκους στο opencart

Επεξεργασία Κλάσης Μήκους

 • Τίτλος Μήκους (Length Title): Το όνομα της μετρικής μονάδας, για παράδειγμα Centimeter.
 • Μονάδα Μήκους (Length Unit): Η μονάδα μέτρησης, για παράδειγμα cm.
 • Τιμή (Value): Η προεπιλεγμένη αξία πρέπει να ρυθμιστεί στο 1.

Κάθε άλλη κατηγορία μήκους θα είναι σχετική με αυτή την τιμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για τη μέτρηση των μονάδων.

Κατηγορίες Βάρους (Weight Classes)

Οι κατηγορίες μήκους (Length Clasess) χρησιμοποιούνται για να αναθέσετε προδιαγραφές βάρους για τα προϊόντα σας, στο κατάστημά σας στο OpenCart.

Κλάσεις Βάρους στο opencart

Επεξεργασία Κλάσης Βάρους

 • Τίτλος Βάρους (Weight Title): Το όνομα της μονάδας βάρους, για παράδειγμα Kilogram.
 • Μονάδα Βάρους (Weight Unit): Η μονάδα βάρους, για παράδειγμα KG.
 • Τιμή (Value): Η προεπιλεγμένη αξία πρέπει να ρυθμιστεί στο 1.

Κάθε άλλη κατηγορία μήκους θα είναι σχετική με αυτή την αξία. Υπάρχουν 1000 γραμμάρια (g) σε 1 χιλιόγραμμο (kg), άρα η αξία του G θα ρυθμιστεί στο 1000.

Εργαλεία (Tools)

Η ενότητα Εργαλεία (Tools) στις Ρυθμίσεις (Settings) περιέχει ένα tracker για τα αρχεία που φορτώνετε (uploads), για τις λειτουργίες Αντιγραφή Δεδομένων (Backup) / Επαναφορά (Restore) καθώς και αρχεία καταγραφής σφαλμάτων.

Φόρτωση Αρχείων (Uploads)

Όλα τα αρχεία που φορτώνετε μπορούν να φιλτραριστούν βάσει ονόματος ή ημερομηνίας προσθήκης. Μόλις βρείτε τα αρχεία που αναζητάτε, μπορείτε είτε να τα «κατεβάσετε» είτε να τα διαγράψετε.

Ανεβασμένα Αρχεία

Αντιγραφή Δεδομένων & Επαναφορά (Backup & Restore)

Στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη βάση δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο. Η βάση δεδομένων του καταστήματός σας είναι το μέρος όπου φυλάσσονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες προϊόντων και πελατών. Η επανα-εισαγωγή όλων αυτών των πληροφοριών μετά από τυχόν απώλειά τους θα είναι αρκετά χρονοβόρα και ενοχλητική διαδικασία. Το OpenCart σάς επιτρέπει να «κατεβάσετε» ένα αρχείο αντιγραφής δεδομένων της βάσης δεδομένων του καταστήματός σας ή να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων του από την ενότητα Αντιγραφή Δεδομένων & Επαναφορά (Backup & Restore). Εάν θέλετε να επαναφέρετε ένα αρχείο αντιγραφής δεδομένων που έχετε στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή αρχείου (Choose File), επιλέξτε το αρχείο .sql από τον υπολογιστή σας και φορτώστε το. Η βάση δεδομένων θα αποκατασταθεί.

Backup Επαναφορά

Αρχεία Καταγραφής Σφαλμάτων (Error Logs)

Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων (Error Log) στο OpenCart θα κατέχει ένα ιστορικό όλων των σφαλμάτων που σημειώθηκαν στον κώδικα του καταστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, το αρχείο μπορεί να συμπληρωθεί εντελώς. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Clear (Απαλοιφή) για να αφαιρέσετε τα δεδομένα. Μια καλή συμβουλή για τέτοιες περιπτώσεις είναι να λύσετε τα σφάλματα πριν τη διαγραφή τους. Τα σφάλματα αυτά είναι χρήσιμα για τους προγραμματιστές, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα σφάλματα και να τα διορθώσουν.

Error log στο opencart

Κατασκευή eshop

Οι τεχνικές που περιγράφουμε σε αυτό το άρθρο αποτελούν τον πυρήνα της κατασκευής e-shop. Όταν πρόκειται να κατασκευάσουμε ένα e-shop το δύσκολο σημείο είναι πως θα καταφέρουμε με τον ελάχιστο ή εμ μηδενικό κώδικα να παραδώσουμε στον πελάτη το τέλειο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να γνωρίζουμε τις έτοιμες επιλογές που δίνει το opencart για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν επιτύχουμε να παραδώσουμε στον πελάτη μας ένα e-shop το οποίο φτιάχτηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τις έτοιμες επιλογές του opencart τότε το κέρδος είναι πολλαπλό. Καταρχήν έχουμε καταφέρει να κάνουμε δημιουργία e-shop σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς υψηλό κόστος διότι το κόστος προκύπτει όταν ανγκαστούμε να γράψουμε κώδικα. Δεύτερον είναι πολύ πιο απλή η συντήρηση του e-shop διότι οι επόμενες εκδόσεις του opencart οι οποίες θα εγκατασταθούν από πάνω προφανώς δεν θα επηρεάσουν τις έτοιμες επιλογές του opencart. Ενώ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τυχόν τροποποιήσεις που κάνουμε εμείς στο opencart μέσω κώδικα . Τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι θα παραδώσουμε ένα e-shop το οποίο θα είναι πολύ πιο απλό στη διαχείρισή του όσο λιγότερα module αναγκαστούμε να προσθέσουμε τόσο ευκολότερη θα είναι η χρήση του opencart. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος τότε δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα:
http://dreamweaver.gr/e-shop.php

Βιβλίο opencart

Εσείς που δεν έχετε επαρκείς γνώσεις του opencart μπορείτε να τις αποκτήσετε μέσα από το πρώτο Ελληνικό βιβλίο για το opencart. Το βιβλίο για το opencart περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες με πάρα πολλές εικόνες περιγράφουν πλήρως όλες τις απλές δυνατότητες του opencart. Αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για εκείνους που θέλουν να ενημερώνουν μόνοι τους το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Επίσης αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για όσους θέλουν να ψάξουν περαιτέρω κάποιες από τις δυνατότητες του opencart. Για να προμηθευτείτε το βιβλίο για το opencart δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.dreamweaver.gr/e-shop.php/opencart

Σεμιναρια e-commerce

Τα σεμινάρια πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι απαραίτητα διότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν περιορίζεται απλά και μόνο στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε ένα σεμινάριο θα μάθετε πολύ περισσότερα. Για να το πούμε με απλά λόγια ένα βιβλίο για το opencart θα σας μάθει απλά το χειρισμό του opencart ενώ ένα σεμινάριο e-commerce θα σας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε της εκάστοτε επιλογές που παρουσιάζονται στον τομέα του εμπορίου και το internet γενικότερα. Δηλαδή μέσα από τα σεμιναρια e-commerce θα επιτύχετε να είστε σε θέση να κρίνετε και να αποφασίσετε για όλες τις δυνατότητες συνδυασμού του παραδοσιακού εμπορίου και του internet. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα σεμινάρια e-commerce πατώντας εδω.

Opencart hosting

Ένα από τα πράγματα που θα μάθετε μέσα από ένα σεμινάριο e-commerce είναι πώς να αξιοποιείτε τις κατάλληλες επιλογές πάντα στην φιλοξενία και στην προώθηση ιστοσελίδων. Η κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μία διαδικασία η οποία από μόνη της δεν θα σας φέρει χρήματα. Για να βγάλετε κέρδος από την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση αφορά την ασφάλεια και η δεύτερη την προώθηση. Ας ξεκινήσουμε με την ασφάλεια. Η ασφάλεια βρίσκεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος opencart και το δεύτερο είναι η ασφάλεια του hosting. Το hosting στο opencart παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο διότι επιδρά στην ψυχολογία του επισκέπτη. Εάν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αργό τότε σίγουρα θα απωθήσει πελάτες. Επίσης εάν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ένα αργό τότε το Google δεν θα το λάβει και πολύ σοβαρά. Άρα χρειαζόμαστε ένα καλό opencart hosting. Η επιλογή μιας εταιρίας η οποία να παρέχει αξιόπιστο opencart hosting είναι πολύ σημαντική και θα μας βοηθήσει πολύ στην αύξηση των πωλήσεων. Κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα όσον αφορά το opencart hosting είναι η Hoster.gr. Εδώ μπορείτε να δείτε τα πακέτα που διαθέτει σχετικά με opencart hosting.

Rate this post

Must Read

spot_img