Χρώματα στη γλώσσα html

Στη γλώσσα HTML, και στην κατασκευή ιστοσελίδων γενικότερα, ένα χρώμα μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας είτε το όνομα του χρώματος, είτε μια τιμή RGB, ή δεκαεξαδικές τιμές HEX. Ονόματα χρωμάτων στην html Στη γλώσσα...

Σχόλια στη γλώσσα html

Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε σχόλια στη γλώσσα HTML ακολουθώντας την παρακάτω σύνταξη: ----------------------------------- <!-- Write your comments here --> -----------------------------------Είναι σημαντικό να προσέξουμε οτι το θαυμαστικό (!) μπαίνει μόνο στο άνοιγμα της ετικέτας...
Παρουσίαση Κώδικα Υπολογιστή στην HTML

Παρουσίαση Κώδικα Υπολογιστή στην HTML

Η γλώσσα HTML συνήθως χρησιμοποιεί μεταβλητό μέγεθος γραμμάτων ή απόστασης μεταξύ των γραμμάτων και των γραμμών.Αυτό όμως δεν το θέλουμε όταν παρουσιάζουμε κείμενο ως κώδικα υπολογιστή (computer code). Στην κατασκευή ιστοσελίδων...
Ετικέτες html για τη διαμόρφωση κειμένου

Ετικέτες html για τη διαμόρφωση κειμένου

Ετικέτα <q> για τα εισαγωγικά Στο γραπτό λόγο όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κείμενο τότε χρησιμοποιούμε εισαγωγικά. Στη γλώσσα html αυτό το κάνει η ετικέτα <q>. Οι φυλλομετρητές συνήθως τοποθετούν εισαγωγικά ύρω από το...
Μορφοποίηση κειμένου στην html

Μορφοποίηση κειμένου στην html

Σε προγηούμενο άρθρο παρουσιάσαμε την ιδιότητα style της γλώσσας HTML η οποία χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση στην html.Η γλώσσα HTML διαθέτει επίσης κάποια ειδικά στοιχεία για τη μορφοποίηση κειμένου. Αυτά τα...
μορφοποίηση στη html

Μορφοποίηση στην html

Στη γλώσσα HTML η μορφοποίηση των στοιχείων γίνεται με το χαρακτηριστικό style. Η σύνταξη του style γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:<tagname style="property:value;">Το property είναι μια ιδιότητα του CSS. Το value είναι η...
παράγραφοι στην html

Παράγραφοι στην html

Στη γλώσσα HTML οι παράγραφοι καθορίζονται από την ετικέτα <p>. Ακολουθεί παράδειγμα στο οποίο φαίνεται η χρήση των παραγράφων:<!DOCTYPE html> <html> <body><p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p> <p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p> <p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p></body> </html>Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα...
σύνταξη css

Σύνταξη css

Οι εντολές css συντάσσονται χρησιμοποιώντας δυο κομμάτια. Το πρώτο είναι ένας επιλογέας και το δεύτερο είναι το τμήμα δηλώσεων.Ας δούμε το παράδειγμα: h1 {color:blue; font-size:12px;}Επιλογέας είναι το h1 Τμήμα δηλώσεων είναι το {color:blue;...
εισαγωγή στο css

Εισαγωγή στο CSS

Το CSS είναι μια γλώσσα που περιγράφει τη μορφοποίηση ενός εγγράφου HTML. Το CSS περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν στο φυλλομετρητή τα στοιχεία της γλώσσας HTML. Το CSS προέρχεται από...

Επικεφαλίδες στην html

Οι επικεφαλίδες html χρησιμοποιούνται ως τίτλοι των ενοτήτων. Οι επικεφαλίδες στην html καθορίζονται με τις ετικέτες από <h1> ως <h6>. Η ετικέτα <h1> χρησιμοποιείται για τις σημαντικότερες επικεφαλίδες με μεγαλύτερο μέγεθος...