HTML πίνακες

HTML πίνακες

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τη χρήση των πινάκων στη γλώσσα HTML. Δημιουργία πίνακα στην HTML Ένας πίνακας ορίζεται στη γλώσσα HTML χρησιμοποιώντας την ετικέτα <table>. Κάθε γραμμή του πίνακα ορίζεται χρησιμοποιώντας την ετικέτα...
εικόνες στην html

Εικόνες στην html

Οι εικόνες στην html τοποθετούνται χρησιμοποιώντας κώδικα HTML όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί: ------------------------------- <!DOCTYPE html> <html> <body><h2>Spectacular Mountain</h2> <img src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain View" style="width:304px;height:228px;"></body> </html> ------------------------------- Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα:Σύνταξη εικόνων HTML Στη γλώσσα HTML οι εικόνες παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας...

Σύνδεσμοι στην html

Οι σύνδεσμοι (links) βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν click και να επιλέγουν ποιο δρόμο θα επιλέξουν πηγαίνοντας από σελίδα σε σελίδα. Οι σύνδεσμοι ονομάζονται...
Μορφοποίηση html μέσω css

Μορφοποίηση html μέσω css

Τα αρχικά CSS προκύπτουν από τα αρχικά των λέξεων Cascading Style Sheets. Το CSS περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία της γλώσσας HTML εμφανίζονται σε υπολογιστή, χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο...

Χρώματα στη γλώσσα html

Στη γλώσσα HTML, και στην κατασκευή ιστοσελίδων γενικότερα, ένα χρώμα μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας είτε το όνομα του χρώματος, είτε μια τιμή RGB, ή δεκαεξαδικές τιμές HEX. Ονόματα χρωμάτων στην html Στη γλώσσα...

Σχόλια στη γλώσσα html

Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε σχόλια στη γλώσσα HTML ακολουθώντας την παρακάτω σύνταξη: ----------------------------------- <!-- Write your comments here --> -----------------------------------Είναι σημαντικό να προσέξουμε οτι το θαυμαστικό (!) μπαίνει μόνο στο άνοιγμα της ετικέτας...
Παρουσίαση Κώδικα Υπολογιστή στην HTML

Παρουσίαση Κώδικα Υπολογιστή στην HTML

Η γλώσσα HTML συνήθως χρησιμοποιεί μεταβλητό μέγεθος γραμμάτων ή απόστασης μεταξύ των γραμμάτων και των γραμμών.Αυτό όμως δεν το θέλουμε όταν παρουσιάζουμε κείμενο ως κώδικα υπολογιστή (computer code). Στην κατασκευή ιστοσελίδων...
Ετικέτες html για τη διαμόρφωση κειμένου

Ετικέτες html για τη διαμόρφωση κειμένου

Ετικέτα <q> για τα εισαγωγικά Στο γραπτό λόγο όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κείμενο τότε χρησιμοποιούμε εισαγωγικά. Στη γλώσσα html αυτό το κάνει η ετικέτα <q>. Οι φυλλομετρητές συνήθως τοποθετούν εισαγωγικά ύρω από το...
Μορφοποίηση κειμένου στην html

Μορφοποίηση κειμένου στην html

Σε προγηούμενο άρθρο παρουσιάσαμε την ιδιότητα style της γλώσσας HTML η οποία χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση στην html.Η γλώσσα HTML διαθέτει επίσης κάποια ειδικά στοιχεία για τη μορφοποίηση κειμένου. Αυτά τα...
μορφοποίηση στη html

Μορφοποίηση στην html

Στη γλώσσα HTML η μορφοποίηση των στοιχείων γίνεται με το χαρακτηριστικό style. Η σύνταξη του style γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:<tagname style="property:value;">Το property είναι μια ιδιότητα του CSS. Το value είναι η...