εκτέλεση της javascript

Που εκτελείται η javascript

Η ετικέτα <script> Στη γλώσσα HTML, ο κώδικας της JavaScript μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στις ετικέτες <script> και </script>. Αυτό φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί: ------------------------------- <!DOCTYPE html> <html> <body><h1>JavaScript in Body</h1><p id="demo"></p><script> document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript"; </script></body> </html> ------------------------------- Εδώ...

Τηλέφωνο:

210.77.04.399
- Advertisement -φιλοξενία ιστοσελίδων

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ